Screen Shot 2019-12-19 at 15.08.49

Marketing pri svojem delu spremlja ogromno metrik, ki nam pomagajo razumeti učinke naših aktivnosti, le redke med njimi pa zanimajo tudi vodstvo podjetja oziroma naročnike. Njih zanimajo konkretni vplivi na stroške in prodajo, zato smo skupaj s HubSpotom izbrali nekaj najpomembnejših metrik, s katerimi jih boste prepričali, da je vlaganje v marketing ključnega pomena za dobro poslovanje.

V našem vodiču 6 marketinških metrik vam predstavljamo, kako izračunati:

  • strošek pridobivanja novega kupca,
  • marketinški odstotek stroška pridobivanja novega kupca,
  • razmerje med življenjsko vrednostjo kupca in stroškom pridobivanja novega kupca,
  • čas povračila stroška pridobitve novega kupca,
  • odstotek marketinško pridobljenih kupcev,
  • odstotek novih kupcev, na katere je vplival marketing.